Aktuálně škola a školka: Půjde o akci za bezmála 20 miliónů korun

15.04.2016 14:03

Projekt „Stavba budovy základní a mateřské školy (změna funkcionality a přestavba budovy čp.7 v Noutonicích byl vybrán k financování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Celkové náklady akce činí 19 444 238 Kč, přičemž dotace činí 79,5% tedy 15 444 238 Kč. Podmínkou poskytnutí dotace je předání díla uživateli nejpozději k 1. 9. 2017. Dotace ve výši 30 mil. Kč. se dočká i ZŠ Nebušice na akci "Rekonstrukce, nástavba a půdní vestavba".