ČOV a kanalizace aneb spasí nás dotace od MZe?

16.12.2009 11:12

Včera na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2009 obce Lichoceves byli občané opět informování o stavu vývoje výstavby kanalizace, vodovodu a čov v našem katastru. Zastupitelstvu se podařilo snížit náklady na realizace tím, že jednotlivé řady nebudou vést pod komunikacemi nýbrž vedle ní. Je to dobrá zpráva i z pohledu bezpečnosti, protože případné zpomalovací pásy, které by se umístili nyní na komunikace by se nezničili, jak dříve zastupitelstvo předpokládalo. Na druhou stranu zůstanou komunikace v technickém stavu v jakém jsou. Dále zastupitelstvo informovalo, že by rádo pro tuto akci využilo dotaci od Ministerstva zemědělství ČR, kde se pohybuje podle zastupitelů hodnota spolufinancování 5 – 15% apod.

Ve zkratce se podívejme na nejdůležitější body dotace od MZe:

1) program je v běhu a  pokud se chceme ucházet o možnost spolufinancování v roce 2010, musí být naše vstupní žádost (Žádost o zařazení do Programu viz příloha č.1 Pravidel vč. všech na ní uvedených příloh) do 31.1.2010 na odboru MZe prostřednictvím místně příslušné agentury pro zemědělství a venkov.

2) Všechny akce jejichž náklady (NSTČ) převýší 20 mil. Kč jsou v současné době financovány s využitím zvýhodněného úvěru s tím, že dotace je maximálně 45%. Standardní financování je: 45% dotace od MZe, 10% dotace od Kraje, 35% zvýhodněný úvěr, 10% vlastní zdroje investora.

3) vybrané povinné přílohy:

-         Pravomocné(á) a platné(á) územní rozhodnutí podle zák.č. 183/2006 Sb., popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že pro vydání stavebního povolení na akci nebo její část  není územní rozhodnutí vyžadováno (otázka máme?)

-         Stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce (podle stavu zpracování) se zpracovaným PRVKÚK

Pozn.: zvýhodnění úvěru spočívá v dotování části úroků (do výše 4%).

Suma sumárum: 35% úvěru  + 10% vlastní zdroje dávají v součtu 45% finančních prostředků, které musí obec do projektu vložit sama. Pokud by náklady na realizaci dosahovaly 60mil Kč, pak bychom museli najít v rozpočtu 6mil. Kč. Obec má přibližně 7 mil. Kč na účtu. Dále je nutné zohlednit, že zastupitelstvo, jak bylo včera na zastupitelstvu řečeno, nemá doposud přehled o čerpání jednotlivých položek v rozpočtu za rok 2009! Připomínám, že letošní rozpočet byl koncipován jako schodkový ve výši bezmála 11mil. Kč. Rozpočet obce na rok 2010 doposud není znám. Začátek rozpočtové roku 2010 bude tedy ve znamení rozpočtového provizoria tj. žádné investice apod.

Nesmíme zapomenout na další podstatnou věc a to je zvýhodněný úvěr ve výši 35% z ceny projektu (cca. 21mil. Kč.). Tyto peníze také musíme splatit. Při současných příjmech obce 2,2 mil. Kč./rok bychom tento úvěr splatili za 10let, ale s tím, že by obec na nic jiného neměla. Předpoklad uvažuje, že bychom spláceli úvěr anuitě a bez úroků.

Klíčovou otázkou tedy zůstává v každém případě, jak se budou na celé akci finančně podíle případní dárci a sousední obec. A dále je nutné připomenout, že absence územního rozhodnutí a PRVKÚK nám samo od sebe cestu k dotacím neotevře.

 

-jš-

 

Zdroj: MZe

Diskusní téma: ČOV a kanalizace aneb spasí nás dotace od MZe?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek