Dodávka elektrické energie

08.04.2008 08:37

 

Potřebuji připojit nové odběrné místo:

Pokud jde o místo, které zatím nebylo k distribuční soustavě připojeno, nebo je odpojeno více než 24 měsíců (platí pro domácnosti), resp. 12 měsíců (platí pro podnikatele), je nutné zažádat o připojení odběrného místa (žádost). Poskytovatel distribučních služeb ČEZ Distribuce, a. s.,* pak do 30 dnů (v případě, že je nutno provést měření zatížení stávajícího distribučního rozvodu, pak do 60 dnů) zašle Stanovisko k žádosti o připojení s podmínkami a doklady, které je třeba splnit a předložit před zahájením odběru elektřiny.

Budete potřebovat následující doklady a formuláře :

  • občanský průkaz, v případě zastupování jiné osoby i úředně ověřenou plnou moc;
  • vyplněnou Žádost o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí a další dokumenty uvedené na tomto formuláři.

 

ČEZ Distribuce, a. s. zajistí dodávku elektřiny za předpokladu, že žadatel :

  • předloží doklad o zaplacení podílu na nákladech provozovatele distribuční soustavy spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu.
  • předloží revizní zprávu a technickou dokumentaci el. odběrného zařízení
  • splní podmínky stanovené ve stanovisku k žádosti o připojení
  • uzavře smlouvu o připojení
  • uzavře smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny

Smlouva o dodávce elektřiny se uzavírá na základě vyplněného tiskopisu “Žádost –smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nn konečnému zákazníkovi“. Tiskopis obdržíte na kterémkoliv pracovišti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Vyplněnou žádost předkládá zákazník.

Na základě takto předložené žádosti dojde k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, včetně určení přesného termínu zahájení dodávky.

Zákaznická linka: 840 840 840

 

zdroj: www.cez.cz

 

- redakce -

Diskusní téma: Dodávka elektrické energie

elektroměr

Datum: 06.05.2008 | Vložil: Študent

Minulý týden pan Prokopec říkal, že již elektroměr máme

sazba D45

Datum: 17.04.2008 | Vložil: Študent

Dnes jsme navštívili kontaktní místo CEZ (vinohradská). Abychom mohli dosáhnot na sazbu D45 (nízký tarif 20hod - bojler + infrapanely) je nutné aby jejich příkon byl minimálně 40% z celkového příkonu (snad nebude problém) a za další je nutné doplnit revizní správu tj. aby byly potvrzeny příkony výše jmenovaných spotřebičů. Naštěstí stačí jednoduchý formulář, kde revizní technik doplní příkony a orazítkuje.

stanovisko k žádosti

Datum: 15.04.2008 | Vložil: Študent

Stanovisko k žádosti o připojení už máme doma, do konce týdne navštívíme nějaké kontaktní místo a uvidíme.

zajištění dodávky el. energie

Datum: 08.04.2008 | Vložil: Študentovi

pracovník zákaznické linky (tel. 840 840 840) nám sdělil, že lze i zažádat elektronicky - postup:
1) naskenovat vyplněnou žádost (žádost.....NN)
2) naskenovat katastrální mapu s vyznačeným předmětným místem (mapa v rubrice "sousedé")
3) odeslat na mail: cez@cez.cz

stanovisko obdržíte do 30 dnů, dále pak předložit poždované doklady na základě stanoviska (viz. příspěvek)

hodně úspěchů

Re: zajištění dodávky el. energie

Datum: 09.04.2008 | Vložil: Dusan

My jsme to vybavovali osobne (dve navstevy) na Vinohradskej. Vse probehlo hladce a za nekolik dni byly hodiny nainstalovany.

Re: Re: zajištění dodávky el. energie

Datum: 09.04.2008 | Vložil: Študentovi

Dnes jsme podali žádost elektronicky, odepsali, že bude žádost vyřízena co nejdříve, tak uvidíme......

Re: Re: Re: zajištění dodávky el. energie

Datum: 09.04.2008 | Vložil: Študentovi

Před chvilkou volali z ČEZu, že jsme zapoměli vyplnit požadovanou hodnotu jističe, můžete někdo poradit (další údaji na žádosti, pozn. č.8) ?

Re: Re: Re: Re: zajištění dodávky el. energie

Datum: 09.04.2008 | Vložil: Jakub

Já jsem koukal na jističe, myslím že máme snad všichni stejně, 3 x 25 A

Přidat nový příspěvek