Hození sekyry proti občanovi chce vedení obce zamést pod kobereček

26.05.2016 14:21

Pro všechny to musí být šok, když se dozví, co si opilý nájemce obecní nemovitosti dovolil proti řádnému občanovi obce. Vzduchem letěla sekera! Občan by čekal, že s takovým problémovým nájemcem obecního majetku obec okamžitě ukončí smluvní vztah a vykážeho z obce. Jinde určitě ano, ale u nás? Jen se slibuje, pak nic nejde, výmluvy a vše se zas zametá pod kobereček. To si občané nesmíme nechat líbit! Dnes jsme na obec poslali žádost o informace – chceme totiž tu nájemní smlouvu a hlavně bezpečno v obci! Napadení řešila pochopitelně policie.

 

Odůvodnění žádosti o informace: v kontextu šokujících událostí - napadení občana, které se v nedávné době v obci staly a které představitelé obce neřeší resp. se snaží opětně tzv. zamést pod kobereček Vám sděluji, že jako občan toto nehodlám trpět. Není ani možné přehlížet skutečnost, že vedení obce zas povyšuje osobní zájmy nad zájmy občanů. Nutno obec upozornit na fakt, že kdyby skutečně řádně projednalo nabídky na pronájem čp. 17, tak ke zmiňované události by nedošlo. Tím je zřejmé, že vedení obce je za vzniklou situaci plně odpovědné. Bylo tehdy jednoduché odmítnout nabídku místního sdružení slovy „přeci tam nebude mít nějaké sdružení kancelář“, teď ale vidíte realitu, kdy lítá vzduchem sekyra proti řádným občanům obce. Svádět problém nájemní smlouvy na bývalého starostu Lautnera je z vaší strany ubohé, slibovat poškozeným nápravu stylem mazání medu kolem pusy je pro vás typicky nezodpovědné. To jediné co umíte je podporovat podobné lidi, kt. žíjí v čp. 17, jen proto, že pro vás znamenají levnou pracovní síly, roznašeče vašich drbů a lží a donašeče. Ostatní lidé v obci, kór rodiny z dětmi jsou vám ukradené. Neříkám to poprvé, ani naposled - STYDÍM se za vás. Tu nájemní smlouvu požadujeme obratem, bude předána právníků a z naší strany očekávejte veškeré úsilí, aby nájemce z čp. 17 co nejdříve opustil vesnici. Nehodláme čekat na to, že budou napadeni další občané! Podotýkám, že nemovitost je pronajmuta jako nebytový prostor ne k trvalému bydlení. Klidně si po obci zas roznášejte lži, jak si pan xyz chce koupit zmiňovanou nemovitost, jak chce dané situace využít určitá skupina k politické agitaci….