Lepení známek na popelnice je povinností obce! Ta má na to už jen dva dny

29.02.2016 19:19

Lepit známky na popelnici je povinností obce a ne povinností občanů. Proto si zkontrolujte, zda již úřad tak učinil. První březnový vývoz odpadů bude již ve středu! To se zejména týká těch, kteří platili za odpady bezhotovostně. Připomínáme, že obec neadekvátně zvýšila místní poplatky aniž by byl občan o tomto záměru obce dopředu vyrozuměn. S tímto postupem i se samotným účelovým navýšením poplatků nesouhlasíme - viz text níže, který byl dnes zaslán obci.

 

Dobrý den,
děkujeme za potvrzení platby za odpady na rok 2016, čímž byla splněna naše zákonná povinnost. Upozorňuji, že platba byla poukázána obci Lichoceves již 11.2.2016 a do dnešního dne nebyla ze strany obce označena odpovídajícím způsobem naše popelnice. Prosím tedy o nápravu tak, aby již  2.3.2016 došlo k vývozu naší nádoby na odpad (popelnice).

Podotýkám, že vyzvedávání patřičné nálepky (samolepky) na obci a i samotné lepení nálepky občanem na popelnici žádným způsobem nestanovuje ani nevyžaduje obecně závazná vyhláška obce ani jiný zákon, jak se bohužel představitelé obce mylně domnívají. Z výše uvedené skutečnosti tedy vyplývá, že jde o povinnost obce ne občana.

Dále uvádím, že obec neadekvátně zvýšila poplatek za odpady a to zcela nepřijatelným způsobem - tedy dopředu o tomto záměru občany neinformovala a projednávání předmětné vyhlášky dodatečně zařadilo zastupitelstvo obce na jednání. Obec ani občanům z pohledu donáškové vzdálenosti neumožňuje efektivně třídit odpad.

Ke zvýšení poplatku nejen za odpady je nutné dále uvést, že obec se ani neobtěžovala občanům zvýšení řádně zdůvodnit. Musíme se dále pozastavit nad tím, že místní vyhláška nestanovuje žádný poplatek z ubytovací kapacity. Navýšení poplatků není možné tak označit za nic jiného než za účelové, tedy hledání dalšího snadného přijmu obce pro hrazení nadbytečných úředníků.

Na závěr uvádíme, že zcela protestuje, aby obec měla nadále dva uvolněné zastupitele (dva placené úředníky) a důrazně žádáme, aby obec neprodleně poplatek za odpad i psy zásadně snížila.

S úctou