Létající sekyra: Z předaných dokumentů obcí vyplývá, že nájemník téměř roky užívá nemovitost na černo!

31.05.2016 09:31

Po včerejší návštěvě obecního úřadu a předaných dokumentů od starosty obce pí. Muchové vyplývá, že nájemník užívá obecní nemovitosti bez jakékoliv platné smlouvy a to bez jednoho měsíce už rok. Nebo nám nebylo schválně či čistě náhodou předáno vše? Což je pravděpodobně důvod, proč zastupitelé stále kolem nájemní smlouvy dělají takové tajnosti. Nicméně jak víte, tyto neschválnosti obce nás neodradí. Jen škoda, že energii nesměřují ve prospěch lidí.

 

Dnes byla zaslána na obec tato informace:

Dobrý den,

ve věci napadení řádného občana v obci, které obec neřeší sděluji následující:

1) nesouhlasím aby případ řešila kontrolní komise jehož členem je pan Rydval, který je v tomto případu zcela zaujatý (zaručil se u policie za obecního nájemníka). Požaduji ustanovení nezávislé komise, která taktéž přezkoumá duševní zdraví inkriminované osoby

2) je evidentní, že nájemní smlouva ve vztahu k nemovitosti čp 17 není formálně v pořádku a je vůbec otázkou, zda je platná. Což deklaruji i včerejší jednání starostky obci pí. Muchové na úřadě, kt. pravděpodobně zcela záměrně při kopírování předmětné nájemní smlouvy zapomněla okopírovat poslední platné dodatky ke smlouvě (pokud existují), které prodlužují dobu trvání nájmu. Z usnesení obce jednoznačně vyplývá, že poslední schválený dodatek k nájemní smlouvě zastupitelstvem obce prodlužuje nájemní smlouvu do 30.6.2015 (https://lichoceves.cz/usneseni/2014_03_ZZO_soupis_141229.pdf). Je tak možné se domnívat, že nájemní smlouva buď byla prodloužena bez schválení a bez vědomí zastupitelů obce, nebo obecní nájemník užívá obecní nemovitost bez řádného smluvního vztahu.

Nutno podotknout, že je zcela komické, jak nebylo možné poškozeným předat kopii nájemní smlouvy kvůli osobním údajům. Včera je starosta obce pí. Muchová začernila, ano, domníváte se správně, samozřejmě se na některé čistě náhodou zapomnělo.

Je dále zcela komické, jak se včera na úřadě snažil starost obce pí. Muchová argumentovat, že inkriminovanou nájemní smlouva schvaloval i pan Študent, který rezignoval kvůli nepřijatelným excesům tehdejší starosty obce pí. Muchové. Ještě před týdnem vedení obce tvrdilo, že smlouvu uzavíral bývalý starosta pan Lautner.

3) nesouhlasím, aby s inkriminovaným nájemníkem byla uzavřena či prodloužena jakákoliv nájemní smlouva. Ze slov zbytečně placené úřednice obce z našich daní pí. Ondřejové lze zcela dovodit, že se na brzkém zasedání obce k tomuto aktu vedení obce chystá

4) žádám, aby pí. Ondřejová byla za své včerejší hrubé chování vůči občanovi obce neprodleně zbavena funkce - uvolněného člena zastupitelstva obci. Úředník obce, který je placený z našich daní si nemůže dovolit napadat občana slovy "ty fracku jeden nevychovanej" když je slušně požádána, aby konala svou povinnost

5) protože nám nebyla předána úplná nájemní smlouva, tak jsme na úřadě sepsali formální stížnost. Lze předpokládat, že ji obec vyhodnotí jako formálně nesprávnou, tak tedy uvádíme znovu: protože nám nebyla sdělena žádná informace na žádost ze dne 26.5. 2016 v požadovaném rozsahu (chybí veškeré dodatky k nájemní smlouvě – čp.17, Noutonice) podáváme dle §16a odst. 1c) zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

 

Študent Jiří
Noutonice 83, Lichoceves
252 64