Nové Noutonice a rozpočet obce:

21.01.2008 10:11

 

Každá obec dostává za státního rozpočtu určitý balíček peněz, který má k dispozici na provoz obce – opravy komunikací, sociální infrastruktura, odpady, osvětlení, investice……. Jaký je tedy současný stav v obci Lichoceves resp. Noutonic?

Příjmy každé obce tvoří tyto položky:

a) výnos daně z nemovitostí

b) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,

c) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

d) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c),

e) podíl na 20,59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),

f) podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),

g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,

h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

i) podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

Důležitým faktorem při rozdělování státních peněz obcím je ukazatel počtu obyvatel obce resp. tzv. „koeficienty velikostní kategorie obce“ a počtu zaměstnanců v obci a dále vyhláška stanoví „procentní podíl na výnosech daní pro výše uvedené písmena b) až f) a dále pro písmeno i). Lichoceves má v současné době 163 obyvatel , čili má druhý nejnižší koeficient velikosti obce. Aby se koeficient mohl zvýšit je zapotřebí překročit 201 obyvatel a ještě lépe 301, kde bychom se dostali na úroveň koeficientu obcí do 1500 obyvatel. Z pohledu koeficientu obce si myslím, že by bylo velice důležité, aby každý z nás si v obci Lichoceves (Noutonice) vyběhal trvalé bydliště (platí i pro nejmejší J). Současný počet zaměstnanců v Lichocevsi je 15!!! V tomto směru si myslím, že po celkovém dokončení projektu „Nové Noutonice“ by číslo mohlo překročit 100. Musím konstatovat, že noví obyvatelé budou pro obec velkým přínosem!

Otázky k zamyšlení:

- má současný pan starosta povědomí o systému rozdělování peněz obcím?

- ví pan starosta, jaký bude mít projekt „NN“ ekonomický efekt pro obec?

- neměli by být ekonomické efekty pro starostu důležitým aspektem?

- nebylo by lepší se odtrhnout od Lichocevse a založit vlastní obec?

 

- redakce -

DOPLNĚNÍ ČLÁNKU:

Pro vytvoření vlastní představy si otevřete soubor umístěný pod článkem. Pokud v excelovském souboru naleznete obec podobně rozsáhlou jako je Lichoceves stím, že má budoucí počet obyvatel (-+100) zjistíte, že pro tento rok mohla být obecní pokladna cca o 500tis. bohatší. Finanční vyčíslení je uvedeno v sloupci "I".

!Tajemný soubor!

- redakce -

Diskusní téma: Nové Noutonice a rozpočet obce:

Vlastní Obec

Datum: 21.01.2008 | Vložil: Katka

tedy nesrovnávala jsem, zda by bylo vhodnější založit vlastní obec či zůstat spojení,( ono by stejně muselo souhlasit i tamní stálé obyvatelstvo a na jejich názor jsem opravdu zvědavá, mají hodně co říct... ) ale po jednání s místním zastupitelstvem, jsem skoro pro vlastní obec, páč co tam si dovolí, ... A neustále se hádat a doprošovat, máme to zapotřebí? Nebo si myslíte, že se změní jejich přístup, až se nastěhujeme? Já o tom pochybuji...

Re: Vlastní Obec

Datum: 21.01.2008 | Vložil: Jakub

Stejně nevím, proč nejsou Noutonice samostatné se starostou? Znám z mého rodiště vesničku, která má 15 stálých obyvatel + asi 100 chat (na leto) a má starostu.
Nevím, ale bylo by možno například sem na tyto stránky dávat a upozorňovat na dni, kdy se bude něco ohledně nás projednávat, abychom se mohli popřípadě taky účastnit? Nevím jak vy, ale já se vždy vše dozvídám až s křížkem po funusu.

Re: Vlastní Obec

Datum: 21.01.2008 | Vložil: Honza J

Hloupé je na tom to, že starosta je z Noutonic (teda ze Mlejna dole v údolí). A co se týče nových věcí v Noutonicích, budu to pečlivě sledovat a jakmile se něco bude dít (zasedání atd), tak dám vědět.

Re: Re: Vlastní Obec

Datum: 21.01.2008 | Vložil: Študentovi

- zajímavé termíny pošli do redakce - dám na titulní stranu
- obce se spojili určitě z důvodu navýšení rozpočtu

Otržení?

Datum: 26.04.2009 | Vložil: Jarda

Jenom připomínám, že podle zákona o obcích se může nyní odtrhnout část obce, jež má samostatné katastrální území a více jak 1000 obyvatel hlášených k trvalému pobytu.

Re: Otržení?

Datum: 04.11.2009 | Vložil:

bohužel víme...

Přidat nový příspěvek