Obec hledá stavební firmu na stavbu školy a školky za téměř 19 milionů korun

27.09.2016 10:19

Obecní úřad dnes vyhlásil veřejnou zakázku na stavbu budovy základní a mateřské školy (změna funkcionality a přestavba budovy čp. 7 v Noutonicích). Odhadovaná cena zakázky je 18,5 miliónů korun a nabídku je možné podat pouze do 19.10.2016.

To moc času není a peníze jsou to zajímavé. Připomínáme, že obec zrušila bez udání důvodů začátkem roku výběrové řízení na poskytování právní služeb při administraci zadávacího a výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Nutné také připomenout, že obec stále využívání právní služeb bez řádného výběrového, tedy v rozporu s usnesením zastupitelstva obce.

Pokud tedy máte kolem sebe šikovnou stavební firmu, určitě se do výběrového řízení zapojte. Pochopitelně na úřední desce obce, žádnou informaci o výběrovém řízení nenajdete, jak typické...

 

Další dokumenty: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavba-budovy-zakladni-a-materske-skoly-zmena-funkcionality-a-prestavba-budovy-cp-7-v-noutonicich

 

PS: Nutno konstatovat, že není jasné, kde se vzal námi všemi milovaný žábák na pozvánce obce na sousedský trh, nicméně to jen podtrhuje a dokresluje praktiky obce. Bohužel ani vtipné to není, jen zas trapné a ostudné.