Postřehy z proběhlé akce "Z"

27.04.2009 07:22

Dne 25.5.2009 proběhla v katastru části obce Noutonice úklidová akce „Z“. Byla to první společná akce a již nyní mohu konstatovat, že byla dle mého názoru úspěšná. Akce splnila svůj účel. Cesty vedoucí přes náš katastr jsou perfektně uklizené a doufáme, že tento stav nedovolí záškodním nadále vyhazovat odpadky z aut a podobně podél cest. Účast odhaduji na dvacet lidí + na úklidu spolupracovala dvě svozová auta našich kolegů. Akce „Z“ trvala necelé tři hodiny. Za tuto dobu se nám podařilo naplnit přibližně 25 pytlů na odpadky, přičemž největší ložiska byla u „křížku“ a u nádraží. Během prvních třiceti minut se ukázalo, že čtyři přidělené pytle na odpadky od místního zastupitelstva bude opravdu málo. U „křížku“ směrem na V. Přílepy je nadále nutné místo dočistit. Nicméně to už není v silách občanů. Velkým přínosem akce byly přistavené kontejnery na velkoobjemový odpad.

Akce byla prošpikovaná dvěma dalšími akcemi. První akcí byla svatba. Novomanželům přejeme hodně štěstí do manželství. Druhá akce bohužel tak příjemná nebyla. Došlo k úniku plynu. Podrobnosti mi nejsou doposud známi.

Myslím si, že takovou to akci by bylo vhodné pořádat o jeden měsíc dříve. A to z toho důvodu, že okolí cest je více zarostlé různou zelení, která do jisté míry odpad zakrývá. Na druhou stranu máme větší jistotu lepšího počasí. Při akci „Z“ nám počasí opravdu přálo. Pokud bychom akce chtěli zopakovat, myslím, že vhodný termín je konec září. Určitě po letní sezóně bude co sbírat.

Položme si otázku jak udržet jak udržet naše okolí čisté. Myslím, si že cest je několik. Najmou pracovníka, který by pravidelně okolí uklízel (současný stav). Za druhé při procházkách si vzít občas igelitovou tašku a nepořádek z vlastní iniciativy pozbývat. Třetí možnost, která se mi osobně nejvíce libí je, že by se katastr rozdělil na několik částí. Za každou by zodpovídal občana. Za tuto obci by nemusela rodina platit místní poplatek za odpady.

Rád bych všem aktérům poděkoval za účast, patronu akce za perfektní organizaci a místnímu zastupitelstvu za pytle na odpad a za synchronizaci akce „Z“ a svozu velkoobjemového odpadu . A dále bych rád všechny pozval na podzimní na případnou akci „Z2“.

- Js-

 

Diskusní téma: Postřehy z proběhlé akce "Z"

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek