Program FROM v roce 2010

23.11.2009 11:21

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Termín pro podání projektů na rok 2010 je od 3. listopadu 2009 (9:00 hod.) do 31. prosince 2009 (12:00 hod.).

Na co obec může žádat dotaci?

A) pro obce do 5tis. obyvatel, minimální spoluúčast 5%, rozpočet 500tis Kč – 10mil Kč

Základní školy

Mateřské školy

Zdravotnická zařízení

Kulturní zařízení

Tělovýchovná zařízení

Dětská hřiště

Hasičské zbrojnice a požární nádrže

Hřbitovy

Drobné sakrální stavby

Radnice a obecní úřady

Čekárny

Rekonstrukce místních zasíťovaných komunikací a chodníky

Veřejné osvětlení

Veřejný rozhlas

Komplexní úprava veřejných prostranství

Dopravní opatření a stavební úpravy zajišťující snížení rizik v silničním provozu, měřiče a ukazatele rychlosti (dotace musí být investiční)

B) A) pro obce do 2tis. obyvatel, minimální spoluúčast 5%, rozpočet 50tis Kč – 0,5mil Kč

Základní školy

Mateřské školy

Kulturní zařízení

Tělovýchovná zařízení

Dětská hřiště

Hasičské zbrojnice a požární nádrže

Hřbitovy

Drobné sakrální stavby

Radnice a obecní úřady

Čekárny

Místní komunikace a chodníky

Veřejné osvětlení

Veřejný rozhlas

Komplexní úprava veřejných prostranství

Dopravní opatření a stavební úpravy zajišťující snížení rizik v silničním provozu, měřiče a ukazatele rychlosti (dotace musí být investiční)

 

Například v minulém roce obec žádala neúspěšně o dotaci na výstavbu mateřské školky v Noutonicích. Osobně bych dal prioritu opětně mateřské školce a to bez bytu bez správce, tím by se snížil rozpočet i z pohledu spolufinancování. Uvolnily by se tím obci další prostředky na spolufinancování dalších projektů. Další věcí, kterou je nutné v obci řešit je snížení rizika v silničním provozu. Lze například čerpat dotace na měřiče a ukazatele rychlosti. Obec se postavila zády zpomalovacím pásům resp. teď má šanci špatnou situaci bezpečnosti dětí řešit. O potřebě ohraničeného dětského hřiště pro malé děti není nutno jakkoliv hovořit. Dále se domnívám, že by nebylo od věci spoluobčany o možnostech těchto dotací (a dalších) v předstihu informovat a požádat je o své podměty. Možná by nebylo též od věci si v obci udělat malý výzkum/průzkum a zjistit si, co lidem chybí a co by do budoucna preferovali.

Je opravdu rozdíl dělat politiku skutečně otevřenou občanům nebo si na tento způsob jen hrát. Například obec Velké Přílepy zavádí tzv. Místní agendu 21. Tím nechci říci, že se musíme, jak se říká lidově, "opičit" ale vzít si z tohoto přístupu to podstatné - zatáhnout lidi a umožnit jim více se zapojit do rozhodování a rozvoje obce.

PS: obci jsem nepoložil otázku na jaké projekty chce dotace čerpat, myslím si, že na toto měla již dostatek prostoru obec sama, viz. poslední zasedání zastupitelstva.

Diskusní téma: Program FROM v roce 2010

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek