Spojíme síly?

09.01.2008 14:44

Mnozí, kteří tuto rubriku spatří, asi nebudou mít tušení, co si mají pod tímto názvem představit. Má představa je však velmi prostá. Každý z nás, kteří v Noutonicích stavíme, se těší, až se nastěhuje. Nic méně je více než zřejmé, že co na prvopočátku vypadalo jako krásný sen, se pomalu mění v noční můru, bohužel. Současný stav je takový, který by někdo z nás asi málo čekal. Fakt, že je projekt hluboko pod časovým plánem není v dnešní době ve vztahu k ostatním developerským projektům nic nového a dále v souvislosti s nedostatkem stavebních materiálů a kvalifikované pracovní síli, též není nic lehkého. Nic méně, proto si firmy najímají schopné manažery tak, aby těmto budoucím negativním vlivům dokázala společnost čelit.

Mezi námi, neznám klienta developerské společnosti, kterého by pustil na staveniště. V tomto ohledu je Bertura a.s. výjimečná, avšak si říká o problém z pohledu BOZP…..

Malinko jsem uhnul z výše uvedeného téma, a to záměrně. Je tedy zřejmé, že nás čekají po nastěhování mnohé krušné chvilky. V současné době určitě Bertura a.s. neudělala dobrý dojem na dotčené obce ani na starousedlíky, čili nelze předpokládat, že k nám přijdou s otevřenou náručí a dále co nás asi bude trápit jsou inženýrské sítě resp. napojení na ně.

Cílem tedy celého projektu je, vytvořit organizované uskupení „novousedlíků“, které by nás zastupovalo ve veřejných jednání. Toto uskupení lze přirovnat, určitě Vám všem dobře známému - k jakému si bytovému družstvu lépe pak k společenství vlastníků bytů, které má své zástupce.

Musíme si uvědomit, že chaotickým a individuálním jednáním, těžko něčeho dosáhneme. V tomto případě, lze hovořit o větší síle skupiny než jednotlivce.

Jak by tedy mělo být organizované uskupení tvořeno? Navrhoval bych formu občanské sdružení „Nové Noutonice“. Takovéto sdružení by mělo předsedu a například dva místopředsedy (zastoupeno 1x byt a 1x dům). Nově vzniklé sdružené by bylo ustanoveno dle platných právních předpisů.

Hlavní náplň pro nejbližší časové období:

- Reklamace související s venkovním prostorem, případně kolektivní reklamace

- Statistické zpracování a vyhodnocení závad

- Dojednání s dotčenými orgány státní správy připojení na veškeré inženýrské sítě

- Dohled na dodržování dohod s Bertura a.s. (např. vyvážení jímky)

- Podávání případných hromadných žalob

- Vyjadřování se ke stavebním záměrům jako účastník řízení

- Návrh řešení vzniklých nečekaných problémů

- Správa a rozvoj společného webu

- Návrh rozvoje obce Noutonice jako celek

- Návrh legislativních změn prostřednictí legislativního výboru ČR z pohledu získaných zkušeností (prodej nemovitostí po vydání stavebního povolení, definovat termíny jako je užitná plocha apod.)

- a další.

Myslím si, že takto vytvořené a dobře vedené uskupení by mohlo za jeden rok narovnat to , co Bertura a.s. stačila pošlapat a naohybat za těch pár let co v Noutonicích působí. Dále se domnívám, že všichni co zde chtějí bydlet, určitě chtějí si užívat klidu a pohodlí české vesnice, tak spojme síly, ať to brzy společně dotáhneme do stavu, který bude každému vlastní.

- redakce -