Těšíme se na školku aneb kdo nám jí postaví?

19.10.2009 08:46

Dne 12.10. obecní zastupitelstvo vyvěsilo na úřední desce Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - podlimitní zakázka na stavební práce, Výstavba Mateřské školy Lichoceves v celkové odhadované hodnotě 10mil Kč bez DPH. Všichni kteří na toto předškolní zařízení čekají, určitě zaplesalo srdce radostí, konečně se věci rozhýbali a bude se brzy stavět. Nutno podotknout, že výstavba školky prozatím nemá platné uzemní rozhodnutí ani stavební povolení resp. tato informace se neobjevila na úřední desce obce. Sám jsem byl zvědav na samotnou výzvu, tak jsem si jí stáhl a prostudoval. Musím dopředu konstatovat, že s její obsah jsem byl docela zklamán.

První věcí, kterou jsem ve výzvě nenašel a to jsou podmínky splnění kvalifikace, jak se v názvu výzvy píše. Možná jsou tyto podmínky blíže specifikovány v samotné zadávací dokumentaci nicméně, pak by mělo být toto ve výzvě toto specifikováno. Člověk má pak s takového textu smíšené pocity – to bude školku moci postavět třeba nějaký řezník? Pojďme dále, předokládejme, že bude vybrána firma, která má na stavební činnost příslušné oprávnění. Hlavním důvodem, proč jsem si výzvu četl byl fakt, že jsem se chtěl dozvědět, kdy se má školka začít stavět a kdy stavba skončí. Bohužel, žádný takovýto termín jsem ve výzvě nenašel. Očekával bych, když doposud není vydáno stavební povolení, že ve výzvě bude uveden text např. „provede dílo do 1roka od podepsání smlouvy, která se váže na vydání příslušných povolení“.

Naproti tomu druhé kritérium hodnotí „Plán organizace výstavby“. Co to tedy znamená? Cena jako zásadní kritérium s největší váhou bude pravděpodobně nejvíce rozhodovat a tedy firma, která nabídne nejlepší cenu pak pravděpodobně vyhraje a může také stavět 6let. Nicméně výzva hovoří, že pokud hodnotící komise bude považovat hodnotu kritéria za zjevně nepřiměřenou, přidělí nabídce 0 bodů. Výsledek – těch 6let může být považováno za nepřijatelné pro komisi, ale jak to komise může říci, když sama nemá jasně definovanou představu o době realizace? To se také můžeme v těchto sporných bodech dočkat žalob atd. a školka nemusí vůbec stát. Když už jsme u kritérií, stoprocentně mi chybí kritérium reference z podobných realizovaných staveb, které by podle mého názoru a získaných zkušeností mělo dosahovat min. 30% váhy + dalších 15% by podle mého názoru měla získat firma, která má zavedený systém jakosti dle řady ISO9001 a případně další systémy jako je ISO14001 – životní prostředí anebo OHSAS 18001 – BOZP. Kritérium jako záruka, mi přijde opravdu trochu vaření z vody, protože jako zadavatel si přeci můžu rozhodnout, že záruka bude 5let od předání díla. Již dopředu lze předpokládat, že každá firma nabídne tuto záruku. Firmy přeci potřebují zakázky, kapacity zaměstnanců jsou volnější díky krizi a i tudíž lze předpokládat, že stavbu zhotoví do jednoho roku. Určitě by mělo nás mělo zajímat jaké má firma technické zázemí a vybavení. Respektive, které práce bude dělat sama a na které si bude najímat dodavatele. Může se klidně stát, že zakázku získá „developer“, který následně nebude akceptovat případné reklamace, které pak bude nutné řešit s jeho subdodavateli. Toto a další fakta musí být tvrdě stanovena ve smlouvě o dílo. Bývá i zvykem, že smlouva o dílo je součástí nabídky.

Celkově lze dle mého názoru nastavené výběrové řízení zhodnotit takto. Nastavenými kritérií (cena, harmonogram a záruka) dosáhneme určitě minimální cenu zakázky, což je v naprostém pořádku. Však  myslím si, že by bylo lepší získat rozumnou cenu s předem očekávanou a prověřenou kvalitou. Osobně doufám, že zastupitelstvo obdrží dostatek nabídek, které výběrová komise pečlivě zváží a ohodnotí. Přejme si ať školka brzy stojí a ať výběrová komise má šťastnou ruku – držíme palce.

 

Poznámka: starostu obce jsme mailem požádali o odpovědi na zaslané otázky, aby nám ozřejmil některé skutečnosti. Bohužel jsme se odpovědí nedočkali.

Diskusní téma: Těšíme se na školku aneb kdo nám jí postaví?

zakázka pro koho?

Datum: 20.10.2009 | Vložil: raději ne!

Jsem docela zvědavá na složení komise, která bude celou soutěž vyhodnocovat. Když vezmu v potaz, že ani informace nebyla vyvěšena na titulní straně webu obce, resp. byla výzva dána tam, kam zákon ukládá, tak to výběrové řízení na mě dělá zvláštní dojem. Jsem ráda, že byla informace na tomto webu a soudě podle reakce redakce, byl o zakázku zájem, což je fajn. Už se těším na vyhodnocení, doufám, že se dočkáme velmi přehledné informace tj. min. kdo podal nabídku, co nabídl a jak byl ohodnocený. Pokud jen zastupitelstvo oznámí vítěze, budu požadovat, aby kontrolní komise celé výběrové řízení řádně prověřila.

Přidat nový příspěvek