Velký den „D“ 7.4.2009

08.04.2009 08:57

Den 7.4.2009 byl opět pro Noutonice - obyvatele ze „šejdru“ velmi významný a to ze dvou důvodů. První důvod je velmi radostný. MŽP schválilo dotační program Zelená úsporám, kde můžeme získat dotaci např. na zateplení (50%) a to vše díky prodeji nadbytku emisních povolenek. Dům „D“ tuto šanci využije a požádáme si o dotaci. Tento fakt nic nemění na tom, že budeme nadále žádat od Bertura a.s. uhrazení nákladů spojených s uvedením fasády do řádné stavu (dle znaleckého posudku 250 až 300 tis. Kč). Podrobnosti k programu ZDE.

Druhým důvodem proč byl den významný je ten, že se Noutonice stali evropským unikátem z pohledu součtu ceny vodného a stočného. Necelých 150 Kč s DPH za kubík je opravdová cenová bomba! O co říci postupu společnosti 1 Vodohospodářské? Mě osobně připadá její jednání dost nestandardní. Naházet do kastlíku jakousi smlouvu společně s jakousi fakturou bez jakéhokoliv průvodního dopisu, to se na mě pana Ing. Ivanov nezlobte, to je zcela neprofesionální. Na druhou stranu pokud by kdokoliv smlouvu podepsal, co vlastně s podepsanou smlouvou má dělat? Nechat si jí doma a doufat, že ta samá osoba, co korespondenci roznesla, tak si jí opět vybere? Nebo jí máme zaslat na adresu 1. vodohospodářské? Co říci k samotné smlouvě? Podle mého názoru je smlouva nedostatečná. Schází mi kopie písemné dohody (smlouvy) mezi Bertura a.s. jako vlastníkem vodovodu a kanalizace a údajným provozovatelem. Jakési prohlášení ve smlouvě je málo. To by zítra mohl přijít Franta z Tuchoměřic, chtít také zaplatit za vodu (možná by požadoval lepší cenu). Další zásadní věcí je cena. Cena se odvíjí od nákladů, kde jsou náklady vyčíslené? Smlouva se odkazuje na obecní vyhlášku, ale žádná taková obecní vyhláška není. Možná by nám v tomto mohl pan starosta pomoci. Mohl by vydat vyhlášku kde cena vodného a stočného je stanovena např. na 1 kč/m3. A za třetí. Proboha, zaslat fakturu bez jakéhokoliv právního vztahu…… a to si nejsem jist z pohledu osobních údajů, které se na smlouvě a faktuře vyskytují. Faktura podle mě nesouvisí se zaslanou smlouvou, protože je platná ode dne podpisu smlouvy!!! Čili něco jako zpětná fakturace……Kdy se dočkáme dne, že by nám někdo předal vodoměr? Aktuální rozbor vody? Od kdy studniční voda odpovídám hodnotám pitné vody? Opět mnoho otázek a žádné odpovědi.

Já jako asi každý z nás co žije na „šejdru“ by už rád platil vodné a stočné. Cena stočného musí být ale běžná (průměrná) v dané oblasti. Když jsem byt kupoval, měli jsme být napojeny na ČOV. K tomu nedošlo. Mám to být já, kdo ponese náklady s jiným řešením likvidace odpadních vod? Já jsem tento stav odpovědný? Cena stočného v dalších obcí, kde působí společnost 1. vodohospodářská:

 

Obec cena stočného s DPH
Horoměřice 16,96
Středokluky 25.93
Tuchoměřice 20,29
Statenice 28.25
V. Přílepy 16,74 (rok 2008)
Únětice 21,81
Úholičky 24,48
Průměr 22,07
Noutonice "šejdr" 126,37

Zdroj: https://www.1vodohospodarska.cz/

 

Jak ušetřit na zalévání zahrádky? Ať bude cena stočného jakákoliv určitě by každý rád na zalévání ušetřil. Problém je, že hodnota m3 stočného je shodná s hodnotou vodného. Čili pokud zaléváte zahrádku platíte zbytečně stočné. V tomto směru je tedy vhodné si nechat nejlépe namontovat vodoměr na kanalizační odpad a platit skutečné kubíky vypouštěné odpadní vody. Montáž vodoměru bude sice něco stát, ale je určitě rozdíl platit za zalévání apod. 21 Kč/m3 bez DPH nebo 150Kč/m3 s DPH.

 

-JS-

Diskusní téma: Velký den „D“ 7.4.2009

vodné stočné

Datum: 09.04.2009 | Vložil: III. etapa

Tak to jsem fakt v šoku, moc to nechápu, ale rozumím li tomu správně, jaké stočné, když máte jímku? Vždyť stočné se platí za vdu, která odchází do obcní kanalizace a musí se čistit, nebo ne? A jaké vodné? To se platí zase za vodu z vodovodu, ne ze studny, nebo já už tomu fakt nerozumím? A proč tolik? Za co? No to jsem teda úplně mimo provoz....

Přidat nový příspěvek