Vodovod a kanalizace

11.06.2008 13:48

Jaký je stav? na to nám odpověděl příslušný vodoprávní úřad:

A) vodovod: Bylo vydáno dodatečné povolení studny, včetně čerpací stanice s akumulací  a povolení  odběru podzemních vod ze studny. Toto rozhodnutí není dosud pravomocné. Po nabytí právní moci vydáme povolení k trvalému užívání vodovodu v lokalitě (kolaudační prohlídka už proběhla a stavba je v pořádku).

B) splašková kanalizace: v současné době je vydáno předčasné užívání na splaškovou kanalizaci v lokalitě na dobu 1 roku,  splašková kanalizace zakočema bezodtokou jímkou (žumpou). Do 1 roku by měla být zajištěno napojení kanalizace na ČOV.

Děkujme za informaci

- redakce-

Diskusní téma: Vodovod a kanalizace

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek