Zelená karta

17.06.2008 14:33

Změna z. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Od 1. června 2008 nabývá účinnosti z. č. 137/2008 Sb., kterým se mění z. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Důležitou novinkou, je mimo jiné, změna § 17 odst. 1, kde se ruší slova „doklad o pojištění nebo“:

§ 17 Kontrola pojištění odpovědnosti


(1)    
Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe doklad o pojištění nebo zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky. To neplatí pro řidiče vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.

V současné době je řidič povinen mít u sebe doklad o pojištění nebo zelenou kartu.

Podle nové právní úpravy je řidič povinen mít u sebe zelenou kartu, která bude při kontrole jediným dokladem prokazujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla!!!

Současně  s tím se upravují např. i sankce a to:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

- provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti – pokuta 5 000 Kč až 40 000 Kč

- jako řidič nepředloží zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění – pokuta 1 500 Kč až 3 000 Kč, v blokovém řízení

  lze uložit pokutu do 1 500 Kč.